Projektowanie wizerunku, podnoszenie jakości marki

Zastraszanie przedsiębiorców zbiorem GIODO

Zastraszanie przedsiębiorców zbiorem GIODO

Wostatnim okresie czasu można zaobserwować masowe rozsyłanie przedsiębiorcom poczty elektronicznej z pogróżkami i wezwaniem do zarejestrowania zbioru danych osobowych w terminie trzech dni pod rygorem złożenia donosu. Wobec czego przedsiębiorca może być objęty wysoką karą grzywny, w postępowaniu administracyjnym odpowiednio: dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych jednorazowo w kwocie do 50 tys. zł., a w przypadku osób fizycznych jednorazowa kara grzywny może wynieść maksymalnie 10 tys. zł.
Rozsyłaniem takiej dezinformującej i zastraszającej korespondencji zajmują się co najmniej trzy podmioty nieistniejące w obrocie prawnym i niezarejestrowane w KRS: Kancelaria Liberty z Warszawy, Stowarzyszenie Legalni z Prawem, oraz Stowarzyszenie Bądźmy Legalni. Poniżej przykładowa treść takiego maila:

Witamy, Pragniemy zauważyć, że Państwa firma nie jest jeszcze zarejestrowana w GIODO a jest do tego prawnie zobligowana. Każda firma wystawiająca FV lub posiadająca na swoich stronach www elementy takie jak: newsletter, formularz kontaktowy, rejestracyjny, logowanie itp bezwzględnie muszą być zarejestrowane w GIODO {...}
W związku z powyższym nasza Kancelaria Liberty wzywa Państwa do dokonania stosownej rejestracji zbioru danych osobowych wraz z uzupełnieniem niezbędnej i wymagalnej dokumentacji w terminie 3 dni roboczych. W przypadku braku rejestracji zmuszeni będziemy do złożenia doniesienia/zawiadomienia o wszczęcie procedury kontrolnej GIODO celem wyegzekwowania koniecznej rejestracji oraz wymiaru kary pieniężnej {...}
Z poważaniem Marcin Nowaczyk (Kancelaria "Liberty" o/Warszawa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych na swojej stronie internetowej ostrzega przed takimi praktykami w artukule: „Uwaga - Bądźmy Legalni, Legalni z Prawem i Kancelaria Liberty zastraszają przedsiębiorców”.
GIODO

GIODO podkreśla, że rozsyłana do przedsiębiorców treść jest nierzetelna i niezgodna z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Stowarzyszenie bowiem wprowadza adresatów wiadomości w błąd, zobowiązując ich do zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, bez względu na to, czy taki obowiązek ich dotyczy, czy też nie. Natomiast sam fakt niezgłoszenia zbioru danych osobowych nie jest jednoznaczny z popełnieniem przestępstwa, a o przeprowadzeniu czynności kontrolnych samodzielnie decyduje wyłącznie GIODO.

Na jaką pomoc możemy liczyć u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ?

Informacji niestety musimy szukać samodzielnie pośród stron internetowych GIODO, bowiem jak komunikuje: nie udziela on porad prawnych, a właściwe stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych to obowiązek administratorów danych.

powrót

CODESTA
numer telefonu: 339 665 666 84+
adres e-mail: lp.atsedoc@oiduts
61-608 Poznań, ul. Boranta 15A lokal 2
numer NIP: PL6671007268