Projektowanie wizerunku, podnoszenie jakości marki

T-Mobile zmienia warunki w umowach

T-Mobile zmienia warunki w umowach

Sieć T-Mobile Polska S.A. została założona w 1995 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. W 2014 r. włączona została do Grupy Deutsche Telekom - europejskiego Operatora stacjonarnego GTS Central Europe. Integracja ta rozpoczęła proces łączenia spółek na rynkach lokalnych, czyli m.in. GTS Poland, oraz T-Mobile Polska i od 2015 działalność prowadzona jest wyłącznie przez T-Mobile Polska S.A.

W ostatnich miesiącach, a nawet latach T-Mobile postanowił masowo zmieniać w dość istotny sposób zawarte z przedsiębiorcami warunki umów w taryfach Jump proFirma. Jednostronnie narzuca przedsiębiorcom zmiany polegające głównie na: wyłączeniu usługi nielimitowanych rozmów roamingowych w Międzynarodowej Strefie T-Mobile, wyłączeniu „Minut i SMS w UE 1000”, a także wyłączeniu usługi „Travel & Surf UE Abonament”.

Widać wyraźnie, że okrojone przez Operatora warunki umowy pozostawiają abonentów w bardzo trudnej sytuacji, którzy przecież w pewnym okresie czasu zdecydowali się na wybór tych ofert, między innymi ze względu na atrakcyjne warunki korzystania z rozmów poza granicami naszego kraju. Nistety zostaje im to ograniczane wyłącznie do 200 minut na połączenia głosowe, z możliwością wymiany na SMS/MMS w Polsce i strefie roamingowej 1A (UE), oraz wyznacza się limit 250MB na usługi w Internet Connect.

Abonenci którzy zostali powiadomieni o wprowadzonych zmianach listem zwykłym (sic!) nierejestrowanym, zachowują prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian. Operator oczywiście nie może w tej sytuacji mieć roszczeń o zapłatę kary umownej za wcześniejsze wypowiedzenie umowy.

W przypadku braku akceptacji ww. zmian, przysługuje Państwu prawo do rozwiązania Umowy w trybie i na warunkach w niej określonych.
Wypowiedzenia Umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian t.j. do dnia 15 lutego 2018 roku. W przypadku wypowiedzenia przez Państwa Umowy z powodu braku akceptacji zmian, Operatorowi nie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej ... patrz plik na dole strony

Klienci w wielu przypadkach, po nałożeniu restrykcji przez T-Mobile Polska S.A. na zawarte z przedsiębiorcami umowy, z reguły zmieniają dotychczasowego Operatora. Pozostając bowiem dalej w sieci T-Mobile muszą się pogodzić ze zmianą swojego numeru telefonu, bądź zaakceptować drastycznie okrojone limity.
Spółka T-Mobile Polska S.A. poszła o wiele dalej w swojej zuchwałości, bowiem aktualnie kreuje sytuacje, w których odmawia przedsiębiorcom zawarcia kolejnej, tj. nowej umowy, jako przyczynę odmowy podając rzekomą konieczność weryfikacji. Celowo piszę rzekomą ponieważ wieloletni klient sieci, nigdy nie zalegający z płatnościami, na dodatek nie umieszczony w żadnym z powszechnych rejestrów dłużników - co do zasady nie wymaga owej weryfikacji,  bowiem nie posiada on przesłanek braku wiarygodności płatniczej.

Oczywiście abonenci nie poniosą konsekwencji finansowych z tytułu wypowiedzenia umowy, jednak jak już wcześniej wspomniano tacy klienci sieci T-Mobile pozostają w trudnej i „ograniczonej” sytuacji, tym bardziej, że nierzadko wraz z umową o abonament zawarli umowy na zakup sprzętu na raty.
Kolejna zła wiadomość jest taka, że niestety niezależnie od podjętej decyzji zmiany Operatora, czy też pogodzenia się z ograniczonym dostępem do sieci – musimy do końca spłacić całość zakupionego sprzętu.

Informujemy, iż zgodnie z postanowieniami regulaminu promocji, są Państwo zobowiązani do spłaty pozostałych zobowiązań wynikających z umowy ratalnej na kwotę xxx,xx zł. Rozwiązując umowę, kwotę zobowiązań należy wpłacać w terminie ustalonym w harmonogramie rat, dokonując wpłaty na poniższy numer konta bankowego ... patrz plik na dole strony

T-Mobile oczywiście nie określa w swoich wypowiedzeniach powodu wprowadzonych zmian, jednak jest bardzo prawdopodobne, że dotyczą one wyłącznie tych osób, które większość czasu spędzają poza granicami kraju, generując zwiększone koszty.

Z oczywistych względów Operator przewidział kary umowne za zerwanie umowy - jednak kary te są wyłącznie jednostronne i dotyczą tylko abonentów sieci T-Mobile, ta zaś od dłuższego czasu robi co chce, pozostając coraz bardziej zuchwała i bezkarna. Sytuacja staje się jeszcze bardziej niezrozumiała, bowiem Operator w powszechnych reklamach walczy o każdego klienta, tylko o którego klienta, jaki klient jest klientem pożądanym ?
Przedsiębiorcy tutaj niestety z oczywistych względów nie mogą sięgnąć choćby po moc Instytucji Konsumenckich, takich jak UOKiK, pozostaje im tylko i wyłącznie skarga do Prezesa UKE – mogą w niej wskazać na nieprawidłowość w świadczeniu usług telekomunikacyjnych przez sieć T-mobile.

Należy się zastanowić, czy z T-Mobile Polska S.A. warto zawierać jakiekolwiek umowy, bowiem Operator po prostu umów tych nie dotrzymuje, powszechnie pokazując, gdzie i jak poważa swoich Klientów. Wiadomo również, że opisana sytuacja stała się standardem, bowiem w sieci z łatwością można odszukać informacje dotyczące nakładania restrykcji na obowiązujące umowy.
Dziś Operator T-Mobile Polska S.A. jednostronnie niedotrzymuje postanowień zapisów zawartych w umowach, co więcej - wieloletnim klientom odmawia zawierania umów ! ... a gdyby tak jutro jakaś niemiecka sieć odmówiła Polakom sprzedaży jedzenia ?
Oficjalnie jednak T-Mobile wprowadza nowy standard obsługi firm , czy aby na pewno ?

pliki do pobrania:

powrót

CODESTA
numer telefonu: 339 665 666 84+
adres e-mail: lp.atsedoc@oiduts
61-608 Poznań, ul. Boranta 15A lokal 2
numer NIP: PL6671007268