Projektowanie wizerunku, podnoszenie jakości marki

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

Funkcjonowanie sklepu internetowego podlega licznym regulacjom prawnym. Prawo w Polsce szczegółowo reguluje działalność handlową, jak również określa normy ochronne konsumentów. Podstawowym aspektem prowadzenia e-sklepu jest utworzenie regulaminu regulującego jego działalność. Przedsiębiorca, rozpoczynający działalność e-commerce jest zobowiązany do stworzenia i udostępnienia regulaminu sklepu, w którym określi obustronne uprawnienia i obowiązki, zarówno klientów jak i sklepu. Przedsiębiorcy często podejmują samodzielne próby utworzenia takiego dokumentu, jednak nie są oni świadomi pułapek i związanego z tym ryzyka. „Grzechem” głównym jest tutaj umieszczanie w regulaminie klauzul niedozwolonych, w tym zapisów godzących w prawa konsumenta. W takim przypadku przedsiębiorca naraża się na konsekwencje prawne, oraz kary finansowe, które w przypadku umieszczenia niedozwolonego prawem wpisu mogą go kosztować całkiem sporą kwotę. Warto wiedzieć, że w Polsce istnieje całkiem spora liczba organizacji broniących praw konsumenta, dla których dochód z procesów sądowych stanowi wręcz podstawowe źródło utrzymania. Usunięcie prawem niedozwolonych klauzul nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności.

Co powinien zawierać dobry regulamin ?

Dokument ten musi być napisany językiem prostym i zrozumiałym, minimalizując w ten sposób ryzyko, że ktoś źle zrozumie jego treść. Umieszczamy w nim wyłącznie podstawowe i sprawdzone informacje ograniczając się do niezbędnego minimum, przy czym radosna twórczość działa tutaj na niekorzyść przedsiębiorcy. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących ostatecznego rozwiązania konkretnej kwestii, rozstrzygnięcie powinno pozostać po stronie konsumenta. Bardzo ważne, wręcz konieczne jest śledzenie zmian w obowiązującym prawie i bieżące aktualizowanie regulaminu.

Regulamin sklepu internetowego musi zawierać:

• dane przedsiębiorcy,
• adres siedziby przedsiębiorcy,
• dane kontaktowe; telefon, e-mail,
• numery NIP i REGON,
• numer rejestru bazy danych osobowych w GIODO,
• informację, o organie rejestrującą działalność,
• wskazanie momentu, w którym następuje zawarcie umowy kupna-sprzedaży,
• informacja o cenie,
• zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
• warunki zawarcia i rozwiązania umowy kupna-sprzedaży,
• procedurę postepowania na okoliczność złożenia reklamacji,
• procedurę postępowania na okoliczność odstąpienia od umowy,
• zasady zapłaty za dokonane zakupy,
• zasady wysyłki towaru.

Źródła prawa, regulujące zawartość regulaminu:

 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 r. Nr 141 poz.1176);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r. Nr 144 poz. 1204);
 • Ustawa o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 126 poz. 1068);
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 r. Nr 50 poz.331);
 • Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz O odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r. Nr 22 poz. 271);
 • Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926)

Zobacz także: Rejestr klauzul niedozwolonych

powrót

CODESTA
numer telefonu: 339 665 666 84+
adres e-mail: lp.atsedoc@oiduts
61-608 Poznań, ul. Boranta 15A lokal 2
numer NIP: PL6671007268