Projektowanie wizerunku, podnoszenie jakości marki

Poczta z Urzędu Skarbowego

Poczta z Urzędu Skarbowego

Dostałeś maila o "zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej" ? ... Uważaj !
W ostatnich dniach do wielu internautów trafiły niepokojące wiadomości e-mail, których nadawcą jest rzekomo "Ministerstwo Finansów" bądź "Urząd Skarbowy".
Resort jednak ostrzega: to próba oszustwa!

Początek roku to czas rozliczeń z urzędami skarbowymi, oszuści wykorzystują więc dogodną okazję i podszywają się pod instytucje podatkowe, masowo rozsyłając wiadomości, które właśnie w tym czasie mogą nie budzić u odbiorców żadnych podejrzeń ... a jednak powinny, bowiem chodzi o nasze pieniądze i próbę ich ewentualnego przejęcia.
Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których nadawca, podszywając się pod fiskusa, informuje o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej.
Nie należy pod żadnym pozorem otwierać wiadomości, ani załącznika i odpowiadać na e-mail nadawcy.

W wiadomościach wysyłanych przez oszustów pojawia się informacja o "wątpliwościach dotyczących złożonej deklaracji, nadawca wzywa do ustosunkowania się co do zaistniałej sytuacji" - czytamy w komunikacie na stronie Ministerstwa Finansów.

W treści maila może znajdować się odnośnik, który prowadzi do fałszywej strony, lub załącznik zawierający wirus.

Treść fałszywej wiadomości (pisownia oryginalna):


Temat: INFORMACJA О ZAMIARZE WSZCZĘCIA KONTROLI SKARBOWEJ
Nadawca: Urząd Skarbowy
Data: 24-02-2019, 22:59
Adresat:

Urząd Skarbowy odczytać zawiadomienie о zamiarze zainicjować kontroli
w dniu 18.04.2019r. Wobec braku możliwości ustawienia kontaktu
telefonicznego w dniach 4-7.04.2019r. i nie zastania podatnika
w jego siedzibie w dniu 6.04.2019r. w celu ustalenia terminu wszczęcia
kontroli. Urząd Skarbowy wyznacza termin zainicjować kontroli
na 29.04.2019r. о godz. 9.00.

Jednoczesnie Urzqd Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy
z dnia 13 pazdziernika 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z pózn.
zm.) w zwiqzku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 г. о swobodzie
dziatalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.. Nr 155, poz. 1095 z pozn.
zm.) czynnosci kontrolnych dokonuje się w obecnosci kontrolowanego
lub osoby przez niego upowaznionej. Oznacza to ze w wyzej wymienionym
terminie jest Pani/Pan zobowiązana do obecnosci w siedzibie swojej
Firmy i wspofpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80
ust. 3 ustawy о swobodzie dziatalnosci gospodarczej jest Pani/Pan
zobowiązuje do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania
Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczegolnosci w czasie Pani/Pana
nieobecnosci.

Jest Pani/Pan zobowiązania do przygotowania wszystkich potrzebnych
dokumentow zwiqzanych z prowadzone przez Pani/Pana Firm wymienionych
w załączniku(dokumenty.rar).

Nieobecnosc Pani/Pana moze zostac uznana za stan wyczerpuje znamiona
wykroczenia okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika
1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pozn. zm.).

INSPEKTOR KONTROLI
Urząd Skarbowy
mgr Marian Jakubowski

Urzędy skarbowe nie są autorami takich wiadomości i co do zasady nigdy nie informują drogą mailową o wszczęciu kontroli" - ostrzega ministerstwo. Należy pamiętać, że korespondencja mailowa kierowana przez urzędy skarbowe wysyłana jest wyłącznie z adresów o domenie "gov.pl".

 

powrót

CODESTA
numer telefonu: 339 665 666 84+
adres e-mail: lp.atsedoc@oiduts
61-608 Poznań, ul. Boranta 15A lokal 2
numer NIP: PL6671007268